KURULLAR

Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Oğuz ÇELİK

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Dr. Mine GÜRÇİNER
Dr. Mustafa KASAP

Genel Sekreter
Dr. Mutlu ÇAKIR

Sayman
Dr. Hakan DEVECİ

Üyeler
Dr. Akif Emre EKER
Dr. Canan AYDOĞMUŞ KISA